T.S. Eliot

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) is geboren in St. Louis, Missouri. Hij verhuisde in 1914 naar Engeland. In 1922 verscheen zijn bekendste werk The Waste Land. Hij kreeg de Nobelprijs voor literatuur in 1948.