Privacy

Inleiding

Koppernik B.V. meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website Koppernik.nl verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Koppernik heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van Koppernik.nl te verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en tevens gegevens over voorkeuren voor bepaalde typen boeken.

Doeleindeverwerking

Koppernik verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op Koppernik.nl (2) Het, indien nodig, kunnen versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling (3) Het verzenden van nieuwsbrieven. 

Omgang met persoonsgegevens en data

Koppernik maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door Koppernik nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Koppernik heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van Koppernik die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens

Koppernik biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan Koppernik zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrieven

Iedere Nieuwsbrief die Koppernik per e-mail verstuurt bevat een link waarmee men zich uit kan schrijven. Uiteraard kan Koppernik dat zelf voor u doen naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.

Koppernik, 2 april 2020

Uitgeverij Koppernik

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang bericht bij nieuwe boeken.

Dank voor uw aanmelding.