Project Description

Begin dit jaar verscheen Bloemen van het kwaad, een door Paul Damen verzorgde, meer dan 500 pagina’s tellende bundeling van gedichten door drieëndertig dictators, met telkens een toelichting en een korte biografie. Mao, Hitler, Mussolini, Stalin – allemaal schreven ze gedichten. Te vaak vroegen lezers: moet Geert Wilders er niet bij, als dictator in de dop? Als definitief antwoord daarop nu, van dezelfde auteur, de bijlage ‘Gedachten over de Grote Geert’ – waarom Wilders wel of niet een dichtende dictator is.

Volgt

Volgt

Paperback, 48 blz.,
Prijs: Gratis bij aankoop van Bloemen van het kwaad – los verkrijgbaar voor 3,00
Verschijnt: 1 november 2016